Kegiatan Himafi Neutron

Bidang 3 Himafi Neutron present
✨Istighosah✨
Istighosah bertujuan untuk senantiasa meminta kemudahan dan kelancaran kepada Allah SWT agar pelaksanaan ujian tengah semester genap, dapat berjalan dengan lancar dan juga untuk menjaga silaturahmi antara seluruh angkatan dengan dosen pendidikan fisika. Dengan adanya kegiatan ini semoga kita senantiasa lebih dekat kepada Allah SWT. 🙏🏻🙏🏻

Istighosah ini telah dilaksanakan pada Sabtu, 10 April 2021 pada jam 19.00 – selesai melalui zoom meeting.

Semoga mahasiswa pendidikan fisika dapat melaksanakan kegiatan Ujian Tengah Semester dengan baik dan mendapat nilai yang terbaik pula.. Amiin

This entry was posted on April 19, 2021, in Uncategorized. Bookmark the permalink.